השתלמות אוריגאמטריה למורים למתמטיקה ומחנכי כיתות א, ב

 השתלמות בתכנית אוריגאמטריה – אמנות האוריגאמי כדרך לטיפוח תובנה גיאומטרית

להרצאה של ד”ר ג’וני אוברמן על פיתוח תובנה גיאומטרית 

רציונל

תכנית הלימודים במתמטיקה לבתי-הספר היסודיים כוללת את לימודי הגיאומטריה, בכל אחת מן הכיתות. ומטרתה המרכזית היא פיתוח התפיסה החזותית של התלמידים, בכלל זה: פיתוח כשרים גאומטריים, פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים גאומטריים ותכונותיהם ועוד.

על פי תיאוריות חינוכיות שונות[1] התפתחות החשיבה הגיאומטרית בגילאי בית הספר היסודי יסודה בפעילויות של הילדים עם אובייקטים מוחשיים כאשר אחת הדרכים האפשריות לכך היא עיסוק בקיפולי נייר וחקירת הצורות המתקבלות.

אמנות אוריגמי – קיפולי נייר  ללא הדבקה – תחילתה ביפן של ימי הביניים. קיפולי נייר מסוג זה מאפשרים לבנות כמעט כל צורה אותה נבחר. תכנית אוריגמטריה עושה שימוש באמנות האוריגמי למטרות לימודי הגיאומטריה על ידי זיהוי צורות וחקירת מרכיביהן ותכונותיהן בתהליכי קיפולי הדגמים. דרך פעילה זו של הוראת הגיאומטריה מאפשרת לתלמידים לעבור תהליך מתמשך ומצטבר של חקירת הצורות.

גישה זו להוראת הגיאומטריה מאפשרת לתלמידים לפתח ראיה גיאומטרית מרחבית וזאת על ידי טיפוח היכולת לקלוט מידע ויזואלי, לדמיין תמונה מנטלית של הצורה ולפתח יכולת לבצע בדמיון פעולות עם הצורה. בדרך זו התלמידים יכולים לעבור מהרמה הויזואלית המאפיינת את התלמידים הצעירים אל הרמה התאורית שבה יש התייחסות לתכונות הצורות, רמה הנדרשת ממסיימי בית הספר היסודי.

מטרות הקורס

  1. מתן כלי עזר למורים להוראת הגיאומטריה וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידיהם.
  2. הבניית דרך הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי על בסיס התנסויות של התלמידים עם קיפולי נייר.
  3. הכרת שיטות הוראה התומכות בחיזוקו של הדימוי העצמי של התלמיד.

חובות המשתלמים

  1. תכנון, הפעלה וניתוח שיעור גיאומטריה בו משתמשת המורה באמנות של קיפולי נייר ככלי לטיפוח תובנה גיאומטרית.
  2. צפייה בשיעור של מורה עמיתה המשתתפת בהשתלמות וניתוח שיעור זה לאור הדרישות מלימודי הגיאומטריה בתכנית הלימודים.

מנחי ההשתלמות

ד”ר ג’וני אוברמן ומירי גולן  (בדיקת עבודות ד”ר ג’וני אוברמן)

נושאי המפגשים

מס’ מפגש תאריך נושאי הלימוד שם המרצה מס’ שעות
1. היכרות עם נושא הגיאומטריה כפי שבא לידי ביטוי  בתכנית הלימודים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים  והתנסות ראשונית בתכנית אוריגאמטריה. מירי גולן 4
2. מהי תובנה גיאומטרית? התיאוריה של ואן-הילה על התפתחות החשיבה הגיאומטרית: רמות ההתפתחות של החשיבה הגיאומטרית. ג’וני אוברמן

מירי גולן

4
3. כלים לטיפוח תובנה גיאומטרית: פיתוח יכולת הנמקה והצדקה על ידי הסתמכות על קיפולי נייר. מירי גולן 4
4. כלים לטיפוח תובנה גיאומטרית: פיתוח אינטואיציות לגבי צורות גיאומטריות ותכונותיהן. מירי גולן 4
5. קיפולי נייר ו דרכים לטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידים מתקשים. מירי גולן 4
6. תכנון שיעורים המשלבים פעילויות אוריגאמי עם הוראת הגיאומטריה.

מתודות להוראת תכנית אוריגאמטריה

והצגת מערכי שיעור מתוקשבים.

מירי גולן 4
7 צפייה בשיעורים שנבנו (מורים עמיתים ומנחי הקורס). מירי גולן

ג’וני אוברמן

3
8 ניתוח שיעורים שנבנו לאור הצפייה.

סיכום ההשתלמות.

מירי גולן 3
                                                                                                               סה”כ שעות 30

 

_____________________________________________________________________________________

[1] ראו קישור לאסופת מאמרים בנושא התפתחות התפיסה המרחבית, במרכז המורים הארצי למתמטיקה בבית הספר היסודי

שיעורים מתוך אתר אוריגאמטריה 

חומרים מההשתלמות יוצגו באתר אוריגאמטריה מתוקשבת