חנות

לרכישת ערכת כיתה 

 

לרכישת ניירות אוריגאמי חלקים

 

 

 

 

 

 

רכישת ניירות משובצים לפעילות בנושא: מדידות

שטח, היקף, נפח, שטח פנים

כל משבצת כס”מ (גודל הנייר 12/12ס”מ)