שיעורים

 • مضلعات
 • تحويلات
 • متعدد السطوح
 • قياسات
 • صفوف
 • دروسي
 • השתלמות בפסגות 20-21
 • أكاديمية الجليل الغربي
 • المرحلة الاعدادية
 • الصف الثالث
 • دورات استكمال لمعلمي الرياضيات
 • الصف الأول
 • الصف الثاني
 • קרן קרבתל”ן
 • זוויות
 • גאומטריה לחטיבת ביניים
 • חטיבת ביניים

مضلعات:

 • أشكال رباعية
 • مضلعات ذات n أضلاع
 • مثلثات

تحويلات:

 • تماثل انعكاسي
 • تماثل دوراني
 • الإزاحة

متعدد السطوح:

 • أهرام
 • تصنيف أجسام (مجسمات)
 • صناديق

قياسات:

 • محيط ومساحة
 • حجم
 • الدائرة
 • مستقيمات متعامدة / مستقيمات متوازية
 • مقارنة مساحات
 • زوايا

صفوف:

 • الصف الأول
 • الصف الثاني
 • الصف الثالث
 • الصف الرابع
 • الصف الخامس
 • الصف السادس

أكاديمية الجليل الغربي:

 • האקדמית גליל מערבי

المرحلة الاعدادية:

 • חטיבת ביניים