קרן קרבתל”ן

הכנה למורה: כלים ומתודות לפני שמתחילים ללמד Copy

הכנה למורה: כלים ומתודות לפני שמתחילים ללמד Copy

 • פירוט מבנה השיעור
 • הפעילות המתוקשבת מציגה בכל שלב:
   שאלה לדיון: המבקשת מהתלמידים למצוא את התשובה בעזרת הנייר המקופל.
   תשובה: אותה מומלץ להציג לאחר שהתלמידים ענו על השאלה ונערך דיון בכיתה.
   משימה: עבודה בזוגות או בקבוצות.
   הוראת הקיפול: מוצגת באנימציה המסייעת ללמד באמצעות קיפולי-נייר מבלי להיות מומחה באוריגאמי.
القوالب: קרן קרבתל”ן

   

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package