קרן קרבתל”ן

إعداد المعلم: الأدوات والأساليب قبل التدريس

إعداد المعلم: الأدوات والأساليب قبل التدريس

  • פירוט מבנה השיעור
  • הפעילות המתוקשבת מציגה בכל שלב:
     שאלה לדיון: המבקשת מהתלמידים למצוא את התשובה בעזרת הנייר המקופל.
     תשובה: אותה מומלץ להציג לאחר שהתלמידים ענו על השאלה ונערך דיון בכיתה.
     משימה: עבודה בזוגות או בקבוצות.
     הוראת הקיפול: מוצגת באנימציה המסייעת ללמד באמצעות קיפולי-נייר מבלי להיות מומחה באוריגאמי.
القوالب: קרן קרבתל”ן

   

To enter the rate you need to purchase the appropriate lessons package